Видеоотчёт о ходе строительства
Ход строительства
Февраль 2024
Литер 10.1 Литер 10.2 Кластер 11 Литер 6.1 Литер 6.2 Паркинг 6.3 Литер 7.1 Литер 7.2 Паркинг 7.3 Литер 8.1 Литер 8.2 Литер 8.3 Паркинг 8.4 Детский сад
Январь 2024
Литер 6.1 Литер 6.2 Паркинг Литер 7.1 Литер 7.2 Паркинг Литер 8.1 Литер 8.2 Литер 8.3 Паркинг Литер 10.1 Литер 10.2 Паркинг 11 кластер Детский сад
Декабрь 2023
11 кластер Литер 6.1 Литер 6.2 Литер 7.1 Литер 7.2 Литер 8.1 Литер 8.2 Литер 8.3 Литер 10.1 Литер 10.2 Детский сад Паркинг кластер 10 Паркинг кластер 8 Паркинг кластер 7
Ноябрь 2023
Литер 10.1 Литер 10.2 Паркинг 11 кластер Литер 6.1 Литер 6.2 Паркинг Литер 7.2 Литер 7.1 Паркинг Литер 8.1 Литер 8.2 Литер 8.3 Паркинг Детский сад
Октябрь 2023
Литер 10.1 Литер 10.2 Паркинг Литер 6.1 Литер 6.2 Паркинг Литер 7.1 Литер 7.2 Паркинг Литер 8.1 Литер 8.2 Литер 8.3 Паркинг Детский сад
Сентябрь 2023
Литер 6/1 Литер 6/2 Паркинг Литер 7/1 Литер 7/2 Паркинг Литер 8/1 Литер 8/2 Литер 8/3 Паркинг
Август 2023
Литер 6.1 Литер 6.2 Паркинг Литер 7.1 Литер 7.2 Паркинг Литер 8.1 Литер 8.2 Литер 8.3 Паркинг
Июль 2023
8 кластер Литер 6.1 Литер 6.2 Литер 7.1 Литер 7.2
Июнь 2023
Литер 7.1 Литер 7.2